Fordelsklubben, Tjek Plus, er et samarbejde mellem Membersplus ApS og Aarhus Update. Virksomheden drives på normale, kommercielle vilkår og formidler tilbud til danske forbrugere.

Hos Tjek Plus har du adgang til en række attraktive tilbud. Som medlem af Tjek Plus får du særlige fordele og rabatter. Du skal være medlem for at få adgang til vores fordele.


Køb

Tilbud købes eller bestilles online via tjekplus.dk. Det er Tjek Plus’ aftalepartnere, der leverer selve tilbuddet, som værdibeviset giver adgang til.


Oplysninger og betaling

Ved bestilling angives navn, adresse, e-mailadresse, samt kontooplysninger. Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre. Tjek Plus anvender Stripe som betalingsgateaway og har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger. Betaling for dit værdibevis trækkes med det samme på din konto, såfremt at værdibeviset er til en oplevelse, en rejse eller et ophold. Er værdibeviset til en fysisk vare trækkes betalingen samme dag som afsendelse finder sted.Levering

Har du købt et værdibevis til en oplevelse, en rejse elle et ophold, vil du umiddelbart efter bestillingen modtage et værdibevis via e-mail. Fysiske produkter afsendes som pakker via Post Nord førstkommende hverdag efter bestilling. Kvittering for hvert køb via betalingskort fremsendes pr. e-mail.

Værdibeviset skal indløses hos den relevante aftalepartner. Gyldighedsperioden er angivet på værdibeviset, og fremgår ligeledes inden du køber tilbuddet. Alle værdibeviser er forsynet med en unik kode, der skal oplyses ved indløsning hos den relevante aftalepartner. Du er som kunde selv ansvarlig for at indløse værdibeviset inden tilbuddet udløber. Kopiering eller manipulering med værdibeviserne er ikke tilladt.


Fortrydelsesret

Som privatkunde har du 14 dages fuld fortrydelsesret fra den dag, værdibeviset modtages pr. e-mail. Hvis du ønsker at fortryde et køb, skal du inden fortrydelsesfristens udløb kontakte Membersplus’ kundeservice. Husk at oplyse din unikke kode samt kontaktoplysninger.

Køber du er fysisk produkt, som leveres til din privatadresse, gælder fortrydelsesfristen først fra den dato, du modtager produktet. I dette tilfælde skal fortrydelsesfristen fremsættes over for aftalepartneren og ikke Membersplus. Membersplus tilbagebetaler værdibevisets beløb hurtigst muligt, når der er gjort brug af fortrydelsesretten inden for fristen. Er værdibeviset først blevet indløst, er det ikke muligt at fortryde købet.


Medlemskab

Såfremt du vælger at tilmelde dig vores fordelsklub er følgende betingelser gældende: Et medlemskab koster 29kr. om måneden pr. person – den første måned får du gratis. Du kan afmelde dit abonnement til enhver tid med øjeblikkelig virkning.

Du skal være fyldt 18 år for at oprette et abonnement ved Membersplus. Er du under 18 skal Membersplus have samtykke fra dine forældre. Du anses for at have godkendt ændringerne, hvis du ikke har meddelt os andet inden den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

Abonnementsbetingelserne gælder for alle typer af vores abonnementer. Ændringer i navn, adresse, e-mail eller betalingsoplysninger skal skriftligt meddeles til Membersplus på kiki@membersplus.dk, eller ændres via din konto på vores website. Du vil modtage en kvittering for din abonnementsaftale via e-mail.

Du kan altid via din konto på membersplus ApS få adgang til ordrehistorik, kvitteringer samt abonnementsinfo, se mere på din konto.


Abonnementsperiode og opsigelse

Dit abonnement er gældende fra den dag, hvor du indgår abonnementsaftalen, og fortsætter til du opsiger abonnementet, eller ved manglende betaling. Abonnementet kan opsiges, når du ønsker det med øjeblikkelig virkning, du binder dig ikke for nogen periode ved Membersplus ApS. Opsigelse skal ske via din egen kontoside via vores website.


Hvornår vil min abonnementsbetaling blive trukket?

Betaling for dit abonnement vil blive trukket når Membersplus ApS har modtaget din bestilling. Du vil i forbindelse med at pengene bliver trukket, modtage en e- mail med oplysninger om ordrens indhold og beløb. Beløbet, der bliver trukket, vil være det beløb, der matcher den abonnementsløsning, du har bestilt. Pengene bliver trukket den dag, din ordre bliver afsendt jf. den dato, du har oprettet dit abonnement og det interval, du har valgt.

Hvis betaling ikke sker senest ved forfald, opkræves et gebyr for hver rykkerskrivelse på 10 % af regningens størrelse. Ved en for sen betaling forbeholder Membersplus sig retten til at pålægge morarenter i henhold til renteloven §5, stk. 1. Modtages betaling for abonnement ikke, kan Membersplus uden varsel ophæve abonnementsaftalen.


Ændring af betalingsoplysninger på dit abonnement

Såfremt du får nyt betalingskort eller under andre omstændigheder ændrer betalingsoplysninger, er det vigtigt at du går ind på din profil og ændrer betalinsoplysninger. Hvis du ikke ændrer dine oplysninger, vil Membersplus ikke have mulighed for at trække betaling for din ordre. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os på kiki@membersplus.dk. Alternativt kan du slette dit abonnement og oprette et nyt med de korrekte kortdata.


Ændringer af betingelserne for abonnementet?

Ændringer af denne aftale som vil være til kundens fordel, herunder pris- og gebyrnedsættelse, kan foretages af Membersplus uden forudgående varsel herom. Ændringer af denne aftale til ugunst for kunden, herunder pris- og gebyrstigninger, meddeles med et varsel på minimum 30 dage.

Gældende priser og abonnementsbetingelser er tilgængelig på www.tjek.membersplus.dk.


Misligholdelse

Hvis du misligholder din abonnementsaftale eller abonnementsbetingelserne, er Membersplus berettiget til at ophæve dit abonnement uden varsel.


Behandling af personlige oplysninger

For at administrere dit abonnement behandler Membersplus en række oplysninger om dig, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre forhold af betydning for dit abonnement. Ved tegning af abonnement giver du samtykke til, at vi kan benytte oplysningerne til administration af dit abonnement samt til statistiske formål.


Elektronisk og telefonisk henvendelse

Som betingelse af oprettelsen af et medlemskab hos Membersplus, giver du samtidig samtykke til at Membersplus må kontakte dig med elektronisk post og via telefon. Du vil modtage elektroniske meddelelser i form af e-mails på din registrerede e-mailadresse og SMS-beskeder på det registrerede mobiltelefonnummer. Membersplus vil via elektronisk post kontakte dig med informationer om opdateringer, ændringer, tilbud, konkurrencer mv. vedrørende Membersplus. Du vil også kunne blive kontaktet via telefon på det registrerede mobiltelefonnummer med service/vejledning i, hvordan du får mest ud af dit nuværende medlemskab. Du kan til enhver tid afmelde disse beskeder ved at besvare “AFMELD” i en af de mails, vi sender til dig.


Er du i tvivl

Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse på kiki@membersplus.dk


Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til: kiki@membersplus.dk Hvis det ikke lykkedes os, at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Klager over almindelige varer skal du gå til Forbrugerklagenævnet eller oprette en sag ved den nye europæsiske forbrugerportal ODR.

Forbrugerklagenævnet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41 71 50 00 kfst@kfst.dk – www.forbrug.dk